เอสซีจี ต่อยอดแบรนด์ “คิด-จาก-ถุง” จับถุงปูนซีเมนต์เหลือใช้ที่รอการทำลาย เปลี่ยนเป็นกระเป๋า 4 สไตล์ ในแคมเปญ “คิดจากถุง คิดช่วยน้อง” เพื่อร่วมระดมทุนลดช่องว่างทางการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาส

จากปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาด้านการศึกษาที่ส่งผลให้เด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อยขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยสาเหตุหลักเกิดจากความยากจนที่ทำให้เด็กต้องออกมาช่วยทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้เด็กหลายคนไม่สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้ เพราะการขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการศึกษา

การจะช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา จำเป็นต้องช่วยให้รอบด้านครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทุนการศึกษา คุณภาพการศึกษา และทักษะชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมในอนาคต และการแก้ปัญหาการศึกษาไม่สามารถทำได้แค่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในสังคม ร้อยพลังการศึกษาจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือจากองค์กรที่แตกต่างหลากหลายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกัน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในเครือเอสซีจี ผู้นำด้านวัสดุก่อสร้างที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 100 ปี นับเป็นอีกองค์กรของประเทศที่พยายามต่อยอดและผลักดันให้วัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากกระบวนการรีไซเคิลแบบเดิมๆ เพื่อรักษาคุณค่าของทรัพยากรและลดการใช้ทรัพยากรใหม่ให้น้อยลง เอสซีจีจึงริเริ่มนำถุงปูนซีเมนต์ที่ไม่สามารถนำมาบรรจุปูนซีเมนต์ได้แล้ว และเป็นของเสียที่มีอยู่ในโรงงาน มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระเป๋ารักษ์โลกภายใต้ชื่อแบรนด์ “คิด-จาก-ถุง” โดยได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์และแบรนด์พันธมิตรมาร่วมออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเพิ่มมูลค่าให้กับถุงปูนเปล่าที่รอการทำลายให้กลายมาเป็นไลฟ์สไตล์ไอเทมที่ช่วยลดปัญหาขยะได้

และด้วยเป้าหมายของเอสซีจีที่ไม่ได้ต้องการช่วยลดปัญหาขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว เอสซีจียังมีเป้าหมายที่ต้องการช่วยแก้ปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาการศึกษา ที่ต้องการช่วยเหลือเด็กไทยไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาและมีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

ด้วยเหตุนี้ เอสซีจีจึงร่วมกับร้อยพลังการศึกษาจัดแคมเปญระดมทุนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เข้าถึงการศึกษาอย่างครบวงจร ภายใต้ความร่วมมือของ “Limited Education” โดยมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการที่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกมิติ พร้อมกับยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของแบรนด์ คิด-จาก-ถุง ตามแนวทางของ SCG Circular Way โดยนำถุงปูนซีเมนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและรอการทำลายมาเป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์จนกลายมาเป็นกระเป๋า 4 แบบ 4 สไตล์ประกอบด้วย กระเป๋าดินสอ กล่องอเนกประสงค์ กระเป๋าผ้า และกระเป๋าเป้ ในแคมเปญ “คิดจากถุง คิดช่วยน้อง” เพื่อเป็นอีกช่องทางในการระดมทุนและสร้างความร่วมมือจากทุกคนในสังคมมาร่วมลดช่องว่างทางการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาส โดยทุกการบริจาคตั้งแต่ 190 บาทขึ้นไป จะได้รับกระเป๋าถุงปูนเป็นของที่ระลึก และเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมด มอบให้โครงการร้อยพลังการศึกษา เพื่อเป็นทุนในการบริหารจัดการตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ร่วมสนับสนุนแคมเปญ “คิดจากถุง คิดช่วยน้อง” ได้ที่ร้านค้าออนไลน์ร้อยพลังการศึกษา Line My Shop ตั้งแต่วันนี้ – พฤษภาคม 2565

เพราะการศึกษาไม่ควรเป็นของลิมิเต็ด “คิดจากถุง คิดช่วยน้อง” ที่จะเปลี่ยนทุกการช้อปเป็นการช่วยการศึกษา และช่วยรักษ์โลกไปพร้อมกัน

รู้จักร้อยพลังการศึกษามากขึ้น คลิกที่นี่