รายการ #CEOVISIONPLUS #ThinkingRadio 13 ก.ย. 2566 โดยวรพงศ์ แจ้งจิตต์ และศลิลนา ภู่เอี่ยม กรณีฮั้วประมูล ข้อสันนิษฐาน “ธุรกิจกำนันนก” ชวนคิดชวนคุยกับ คุณวิเชียร พงศธร ประธาน

ที่มา : https://www.youtube.com/live/IlSpYW0F2cA?si=nSUyHp6BnrsoQak4   (นาทีที่ 00:37:00-1:19:15)