การศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต ซึ่งต้องอาศัย ครูที่ต้องมีทั้งแรงใจและพลังสร้างสรรค์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ได้ทั้งวิชาความรู้และทักษะการใช้ชีวิต

จากคำสัมภาษณ์ของ ครูเจิน ฐาปนีย์ ฤทธิ์เกิด ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง Teach for Thailand โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ที่ร่วมสอนในวิชาวิทยาศาสตร์บอกว่า นอกจากการเรียนในชั่วโมงปกติกสิ่งที่ต้องเสริมมากขึ้นคือ กระตุ้นให้เขามีความฝัน เด็กส่วนใหญ่ที่นี่ไม่รู้เป้าหมายของตัวเอง สิ่งที่พยายามสอนเด็กๆ คือ การรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และรู้จักการตั้งเป้าหมายในชีวิต จึงจะพาเขาไปสู่อนาคตที่ดีได้

ติดตามต่อได้ในรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ช่องไทยพีบีเอส