2017 January

Factsheet – งานสัมมนา “ชวนสังคมร่วมลงทุน”และผลวิจัย“โครงการศึกษาการลงทุนด้านสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคีสุขภาวะ”

ทีดีอาร์ไอ ได้ศึกษาและวิจัยรูปแบบ “การลงทุนเพื่อสังคม” ด้วยการวิเคราะห์ถึงอุปสงค์และอุปทาน การสร้างผลกระทบทางสังคม และความยั่งยืนของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ หรือภาคสังคมที่ได้รับการสนับสนุนทุนให้เข้าไปทำงาน การติดตามและประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ตลอดจนความร่วมมือระหว่าง ภาคการเงิน การลงทุน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ในการสร้างองค์ความรู้และต้นแบบการแก้ไขปัญหาสังคมและการลงทุนทางสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

“ทีดีอาร์ไอ” เปิดผลวิจัย “การลงทุนด้านสังคม” ชี้มาตรการด้านภาษี “เงินบริจาค” มีจุดอ่อน เสนอตั้ง “บอร์ดส่งเสริมการลงทุนด้านสังคม” หนุน “องค์กรตัวกลาง” ภาคสังคมให้เข้มแข็ง

“ทีดีอาร์ไอ” เปิดผลวิจัย “โครงการศึกษาการลงทุนด้านสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคีสุขภาวะ” พบแม้ประเทศไทยมีตัวเลขการบริจาคต่อปีโดยเฉลี่ย 70,000 ล้านบาท และมีเงินอุดหนุนจากรัฐผ่าน 5 กองทุนด้านสังคมกว่า 400 ล้านบาท แต่มีปัญหาการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มากพอ จำเป็นต้องเร่งสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมลงทุน แต่ติดปัญหาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินเพื่อการกุศล เสนอตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้านสังคม” สนับสนุนองค์กรภาคสังคมที่ทำงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ ด้านภาคสังคม “มูลนิธิเพื่อคนไทย” ย้ำถึงเวลาภาคสังคมต้องมองหาแหล่งทุนที่ยั่งยืน และทำงานเน้นสร้างความร่วมมือเพื่อหวังผลลัพธ์ ขณะที่ภาคตลาดทุน “บลจ.บัวหลวง” เชื่อมั่นทุกคนสามารถร่วมลงทุนทางสังคมได้

อ่านต่อ

ค่ายเยาวชนสยามอารยะ ร่วมสร้างพลังเยาวชนที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

มูลนิธิเพื่อคนไทยและโอเพ่นดรีม ร่วมงานค่ายเยาวชนสยามอารยะ ชักชวนน้องๆ มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
กระตุ้นพลังพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) ผ่านกลไกที่หลากหลาย

อ่านต่อ

เชิญชวนร่วมงานสัมมนา “ชวนสังคมร่วมลงทุน”

สสส ร่วมกับ TDRI จัดงานสัมมนา “ชวนสังคมร่วมลงทุน” นำเสนอการศึกษาแนวทางรูปแบบและระบบนิเวศการลงทุนทางสังคม 11 มกราคม 2560 : 09.00-16.00 น. โรงเเรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

อ่านต่อ