2015 May

ออกแบบสมัชชาพลเมืองอย่างที่เราอยากเป็น “พลเมืองเสวนา”

“สมัชชาพลเมือง” แม้จะดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย ด้วยปรากฏขึ้นครั้งแรกในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (วันที่ 17 เมษายน 2558) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

อ่านต่อ

คอนเสิร์ต.. แบ่งปันพรสวรรค์ เพื่อเติมเต็มชีวิตน้องให้เต็มร้อยกับกองทุน ๑ เติม ๑๐๐

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกของโครงการ ๑ เติม ๑๐๐ ด้วยความร่วมมือกันของมูลนิธิไทยพีบีเอส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านต่อ