“เทใจดอทคอม” (Taejai.com) พื้นที่ระดมทุนออนไลน์เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม เปิดโครงการ SavingNEPAL ระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล