งาน “Good Society Expo 2018 : ทำดีหวังผลเริ่มต้นที่เรา” พร้อมเชิญชวนประชาชนมาช่วยกันแก้ปัญหาสังคมให้เกิดผลในแบบของตัวเอง กับช่องทางแก้ปัญหาสังคมหลากหลายร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริงกว่า 100 องค์กร ผู้ขับเคลื่อนงาน 5 ประเด็นหลัก “การศึกษา คนพิการ ต้านทุจริต สิ่งแวดล้อม สุขภาพ” พร้อมช่องทางการให้ ทั้ง “เทใจ ปันกัน ฟู้ดฟอร์กู๊ด โซเชียลกิฟเวอร์ และเครือข่ายจิตอาสา” บนพื้นที่ 6 พาวิลเลียนนำเสนอปัญหาและทางออกให้ทุกคนมีส่วนร่วมกว่า 100 กิจกรรม