2016 September

ภาคการศึกษา-เอกชน-ประชาสังคมตื่นตัว ยกระดับงานอาสาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาครัฐหนุนเปิดศูนย์กลางอาสาสมัครแห่งชาติ

เริ่มแล้ว “งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 2” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2559 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเครือข่ายจิตอาสาร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาสังคมกว่า 20 องค์กร ตอกย้ำความสำคัญของอาสาสมัครในฐานะกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านต่อ

งาน “ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2”

เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับ 20 องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จัดงาน “ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2” ในวันที่ 28-29 กันยายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านต่อ

Coach for Change เมื่อที่ปรึกษาธุรกิจร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม

ทักษะความรู้ของบุคลากรในภาคธุรกิจเป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญช่วยเติมเต็มขีดความสามารถที่ขาดแคลนให้กับโครงการเพื่อสังคมได้

อ่านต่อ

“เลิร์นเอ็ด” ตัวช่วยเด็กไทยเก่งวิทย์-คณิต โรงเรียนไหนสนใจ..ยกมือขึ้น

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกำลังถดถอย เพราะไม่สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ได้ เป็นผลจากปัญหาคุณภาพการศึกษาโดยมีตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนชัดเจนอย่างผลประเมิน PISA 2012 ที่ไทยได้รับการจัดอันดับที่ 50 ของโลก

อ่านต่อ

Volunteerism – a significant contribution to SDGs

The role volunteers play in society will be addressed at Thailand’s 2nd National Conference on Volunteerism on 28-29 September, 2016. The conference will focus on a significant contribution volunteers can make to the achievement of Sustainable Development Goals.

อ่านต่อ