“บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด”เดินหน้าจัดงาน “Taste Sustainability – รักรส มีวนา รักษ์ป่า ยั่งยืน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเชิญชวนให้ภาคธุรกิจ รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมลงมือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รักษาป่าต้นน้ำ ผ่านการสนับสนุนและบริโภคกาแฟอินทรีย์รักษาป่า“มีวนา”