2016 January

พลังความร่วมมือภาคธุรกิจ-สังคม

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการศึกษา ปัญหาเยาวชน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ล้วนเป็นปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศไทย ที่เป็นต้นตอสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยในช่วงตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

อ่านต่อ

คนไทยขอมือหน่อย 2016 : Ratchaprasong, The Sharing street”

คนไทยขอมือหน่อย 2016 : Ratchaprasong, The Sharing street” กิจกรรมตลาดนัดอาสาสมัครระดับประเทศ โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์

อ่านต่อ

“คนไทยขอมือหน่อย 2016” 200 องค์กรภาคสังคม-ธุรกิจรวมพลัง สร้างสังคมแบ่งปันชวน “ช้อปเพื่อช่วย”

เริ่มแล้ว “คนไทยขอมือหน่อย 2016” 200 องค์กรภาคสังคม-ธุรกิจรวมพลัง สร้างสังคมแบ่งปันชวน “ช้อปเพื่อช่วย”

อ่านต่อ

“คนไทยขอมือหน่อย 2016” คึกคัก “9 บิ๊กธุรกิจ”ย่านราชประสงค์หนุน 200 ภาคีภาคสังคมจัดตลาดนัดอาสาฯ

“คนไทยขอมือหน่อย 2016” คึกคัก “9 บิ๊กธุรกิจ”ย่านราชประสงค์หนุน 200 ภาคีภาคสังคมจัดตลาดนัดอาสาฯ

อ่านต่อ