2014 April

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป เสนอทางออก ยุติปมขัดแย้ง ต้องถอยคนละก้าว วางกลไกบังคับ รัฐบาลใหม่เดินหน้าปฏิรูป

สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อ และความรุนแรงที่เกิดขึ้น สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน

อ่านต่อ

แถลงการณ์เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป 20 เมษายน 2557

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างยืดเยื้อ และมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความแตกแยก

อ่านต่อ