เพราะการลงทุนจะหวังผลเพียงอย่างเดียวไม่พอ วันนี้เรามีทางเลือกในการลงทุนกับ “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” เป็นความร่วมมือจากภาคตลาดทุนนำโดย “สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” และ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” 15 องค์กร และภาคสังคมโดย“มูลนิธิเพื่อคนไทย” “สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” และ “เช้นจ์ เวนเจอร์” โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง 15 แห่งเลือกที่จะลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีและที่สำคัญคือจะแบ่งค่าบริหารจัดการกองทุน จำนวน 40% เพื่อสนับสนุนงานต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย

ติดตามได้ในรายการคิดยกกำลังสอง  ตอน :ใช้เงินสีขาว สู้เงินสีเทา ออกอากาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 ทางไทยพีบีเอส